Important websites for immigrants

0 874

The European Commission (Komisja Europejska)
http://ec.europa.eu/index_pl.htm

Office for Foreigners (Urząd ds. Cudzoziemców)
http://www.udsc.gov.pl/Strona,Glowna,1.html

Lesser Poland Voivodship Office in Krakow (Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie)
https://www.malopolska.uw.gov.pl

Refugee Board (Rada do Spraw Uchodźców)
http://rada-ds-uchodzcow.gov.pl

Portal of the City of Krakow (Portal Miasta Kraków)
http://krakow.pl

Office of the Ombudsman (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich)
http://www.brpo.gov.pl

UNHCR – Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców
http://www.unhcr-centraleurope.org

National health Fund (Narodowy Fundusz Zdrowia)
https://www.ekuz.nfz.gov.pl

Organizacje, stowarzyszenia, instytuty

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI.PL
http://interkulturalni.pl

Institute of Public Affairs (Instytut Spraw Publicznych)
http://www.isp.org.pl

Center for Eastern Studies (Ośrodek Studiów Wschodnich)
http://www.osw.waw.pl

International Organization for Migration (IOM) – Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji
http://www.iom.pl/default.aspx?ID=5

Polish Migration Forum (Polskie Forum Migracyjne)
http://www.forummigracyjne.org/pl/index.php

Helsinki Foundation for Human Rights (Helsińska Fundacja Praw Człowieka)
http://www.hfhr.pl

Association for Legal Intervention (Stowarzyszenie Interwencji Prawnej)
http://interwencjaprawna.pl

Foundation against Trafficking and La Slave (Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada)
http://www.strada.org.pl

Polish Humanitarian Action (Polska Akcja Humanitarna)
http://www.pah.org.pl

Center for Migration Research, University of Warsaw (Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski)
http://www.migracje.uw.edu.pl

Other Space Foundation (Fundacja Inna Przestrzeń)
http://przestrzen.art.pl

Center for Human Rights (Ośrodek Praw Człowieka UJ)
http://www.law.uj.edu.pl/poradnia/site/main.php?p=wspolpraca&d=17

Source (Źródło) http://malopolska.uw.gov.pl/projektEFI/organizacje.html

Tell us!

You know something interesting? Conferences, book, event and you think that it should be found on our website. Write to us! Contact Us.

Our Address

ul. Sobieskiego 10/30,
31-136 Kraków

facebook

Last update: 12-Jan-2022